• Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
 • Film & Kino
 • Oslo Kommune Kulturetaten
 • Stiftelsen Fritt Ord
 • The American Embassy In Oslo
  • Kim Dubois
  • Claire With
  • Luke Schtele
 • Magasinet BLIKK
 • Marion Habringer
 • Bufdir / LHBT-Senteret
  • Carl Gjerdrum
  • Bjørn Lescher Nuland
  • Hanne Grasmo
  • Julie Jacobsen
 • Den Norske Helsingforskomité v/ Mina Skouen
 • LLH v/ Jon Martin Larsen
 • HIV Norge v/ Leif-Ove Hansen
 • PION v/ Astrid Renland
 • NFI / Cinemateket
  • Jan Langlo
  • Hege Jaer
  • Stig Andresen
  • Cinematekets maskinister & stab
 • Nordisk Film&Kino: Ringen kino
 • Skeiv Ungdom
 • Skeiv Verden
 • Oslo Kulturnatt v/ Marianne Welle
 • Elisabeth Blom
 • Anette Trettebergstuen
 • Den Canadiske Ambassade
  • Ambassadør Artur Wilczynski
  • Bjørn Petter Hernes
 • Den Norske Ambassade til Hellas v/ Christina Sordina
 • laid.no
  • Line Iren Andresson
  • Karianne Rønning
 • M. Willumsen v/ Marianne Willumsen Nustad
 • UIP Norge v/ Bård Eion Flaen
 • Den Norske Kortfilmfestivalen i Grimstad v/ Anita Svingen & stab
 • Outview LGBT Film Festival, Athens
  • Maria Katsikadakou
  • henriette Høyskel
 • Reidar Engesbak
 • OffCamera Festival, Krakow v/ Ania Trzebiatowska
 • Sundance Film Festival v/ Kim Yutani
 • Berlinale /Teddy Award /Xposed Film Festival
  • Michael Stütz
  • Bartholomew Sammut
 • Seattle Lesbian & Gay film Fstival v/ Jason Plourde
 • Iris Prize v/ Berwyn Rowlands
 • Mercedes Benz v/ Christoffer Nøkleby
 • Elsker v/ Hilde Hammer
 • The Film Collaborative v/ Jeffrey Winter
 • Aron Kantor
 • Matthew McKelligon
 • Jonas P. Øren
 • Pedro Marum
 • Kjell Nordström
 • Heartbeat AS v/ Helene Torp-Holte
 • Justin Jørgensen