Norsk / Norwegian

Filmer forteller ofte historier som trekker oss inn og hvor vi kan identifisere oss med personene vi ser på lerretet. Filmer med skeive historier handler om å vise at skeive faktisk finnes, og er en måte å ta igjen for en usynliggjøring vi utsettes for i samfunnet.

Lenge var historiene i de skeive filmene de samme: om skjult og ulovlig kjærlighet, og skyld og skam - det var kun én måte å være skeiv på. Men på samme tid var det en dør inn til en verden mange kunne kjenne seg igjen i, og historier mange selv hadde opplevd.

Det var viktig å få fortelle historier mange jobbet for å undergrave, og det er godt å se at trenden har endret seg. Det tradisjonelle bildet av hva det vil si å være skeiv er ikke lenger én historie. Det finnes like mange skeive historier som det finnes mennesker. Det har det faktisk alltid gjort, men i dag er seksualitet, kjønnsidentitet og -uttrykk mer synlig og mangfoldig, og historiene må ikke lenger passe i en ferdigstøpt form.

I sterke filmopplevelser ligger det kraft som kan forandre liv, så når du går ut av kinosalen, ta litt av den skeive filmmagien med deg og bevar den i hverdagslivet – i den virkelige verden er det du selv som står for regien av ditt eget liv.

- Eirik Rise
Leder av Skeiv Ungdom

English / Engelsk

Films often tell stories that draw us in, where we can identify with the people we see onscreen. Queer storytelling in film is a way to combat invisibility in society and proof that we exist.

Historically, very often the themes were the same; hidden or forbidden love, or guilt and shame – queers were portrayed in a one dimensional way. Still, it opened a door into a world we could relate to and see ourselves in. It was important to share stories many worked to undermine, and it’s great to see that the trend in storytelling has changed.

The perception of what being queer is, is no longer just one story, today there are as many stories as there are individuals; Diversity in sexuality, gender identity and gender expressions are more visible in society, and the stories doesn’t have to fit the same mold.

The medium of film has the power to change lives, so when you leave the theater and go back to reality, make sure you take some of the queer movie magic into your life - and keep it with you. In the real world, you are the director of your own life!

- Eirik Rise
leader of Queer Youth

Jurymedlemmer / Jury members

James Dickson

​James Dickson er leder av Skeiv Ungdom sitt kjønnspolitiske utvalg og skriver i disse dager på sin første roman. På fritiden er James kritiker og vurderer skeiv litteratur.

Han er glad for å delta i juryen og tror at skeive historier trenger å bli fortalt i alle formater.

​James Dickson is the head of Queer Youth’s gender political group, and is currently in the process of writing his debut novel. In his spare time, he is a literary critic, mainly focusing on queer witing.

He is grateful to be part of the jury as he believes queer stories needs to be told in all formats.

Thea Erbe

​Thea Erbe er filmnerd og har en bachelorgrad i film og fjernsynsvitenskap og er utdannet spesialeffekt artist. Film er ikke bare en hobby for Thea, dette er noe hun lever for.

​​Thea Erbe is a self proclaimed film nerd with a Bachelor degree in Film and Television Science, as well as a trained SFX artist. Film is not just a hobby for Thea – it is her life.

Line Halvorsrud

Line Halvorsrud er sosionom med stor kjærlighet for skeive filmer. Line gikk media på Lillestrøm vgs og har vært en del av flere filmprosjekter Skeiv Ungdom har hatt. Samt erfaring med å være i mediabildet etter å ha vært leder av Skeiv Ungdom.

​Line Halvorsrud is a social worker with a great love of film. She majored in media studies at Lillestrøm High School, and has been involved in several of Queer Youth’s film projects. She is also used to being in the media spotlight as the former head of the Queer Youth organization.

 

Remi Johansen Hovda

Remi Johansen Hovda tar master i drama og teaterkommunikasjon og jobber som drama og teaterinstruktør og regissør. Tematikk fra LHBTQ-verdenen og generelt det å føle seg annerledes er noe han jobber mye med og ønsker å få sette i fokus på i sitt arbeid innenfor teater, drag og fortellerkunst. Remi har vært tilknyttet Skeiv Ungdom siden 2010 som frivillig og har de siste årene vært med å lage shows for Jafnadhr sommerleir med Teater Jafnadhr.

Remi Johansen Hovda is currently working on his masters degree in drama and theater communication, and works as a drama- and theater director. He works with LGBTQ and general themes around being different, themes he wish to focus on in his field of theater, drag and storytelling. He has been a volunteer with Queer Youth since 2010, and have for the last years been involved in developing shows for their summer camp Jafnadhr.

Magnus Sekkelsten

​Magnus Sekkelsten er utdannet institusjonskokk ved Vestby Videregående og Solborg bo og aktiviserings senter. Magnus sitter fortiden i styret i Skeiv Ungdom Oslo lokallag for 3 periode.

​Magnus Sekkelsten is a trained institution chef from Vestby High School and Solborg Living and Activity Center. He is currently serving his 3. term as a board member in Queer Youth Oslo.