Norsk / Norwegian

Trans* i Tyrkia
En work-in-progress presentasjon


DOKUMENTAR: ”Work-in-Progress”

Tyrkias lover og regelverk når det gjelder kjønnsbekreftende behandling for transpersoner er svært komplisert, og å endre ID-dokumenter som samsvarer med identitet og navn er ofte en ydmykende prosess.

Dette er en presentasjon av en ny dokumentar produsert med støtte fra blant annet Sundance Institute Documentary Fund, IDFA Bertha Fund og Frameline Completion Fund. Den er for tiden i postproduksjon og vil slippes vinteren 2016.

En trans*manns kamp for å finne sin egen identitet og for å få aksept i Tyrkias tradisjonelle samfunn. I et land med fargekodede identitetskort, vil han bli vurdert for å få endret farge fra rosa til blå, et såkalt Blue ID?

Filmens co-produsenter og co-regissører Burcu Melekoğlu og Vuslat Karan vil introdusere filmen, snakke om prosjektet og vise utvalgte klipp fra filmen.

INGEN FOTOGRAFERING TILLAT

Denne dokumentaren er fremdeles konfidensiell i Tyrkia for å unngå medieoppmerksomhet til produksjonen er gjennomført.

Vi respekterer filmskaperens ønske om å beskytte hovedpersonen i dokumentaren og vi ber vårt publikum om å gjøre det samme.

English / Engelsk

Trans* in Turkey
A Documentary Work-in-Progress PresentationFEATURE DOCUMENTARY PRESENTATION:
”Work-in-Progress”

The laws and regulations in Turkey when it comes to gender affirming treatment for trans-persons are very complicated and, and changing ID documents that correspond with your gender and name is often a humiliating process.

This is an introduction to a new documentary produced with the support of Sundance Institute Documentary Fund, IDFA Bertha Fund and Frameline Completion Fund, among others. It is currently in post-production and will be released in winter 2016.

Co-producers / co-directors Burcu Melekoğlu and Vuslat Karan will present their film, talk about the process, and show a selection of clips.

NO PHOTOGRAPHY ALLOWED

This documentary is still confidential in Turkey, and the film’s title and name of the subject is intentionally withheld. This is to avoid media attention until production is completed.

We respect the filmmakers’ wish to protect their subject and we kindly ask our audience to do the same.

Monday 14. September 2015 kl. 17:00


Gjester / Guests in attendance