Norsk / Norwegian

Talk Where You Can't Talk
Film og kultur i kamp for menneskerettigheter

I samarbeid med Den Norske Helsingforskomité og Landsforeningen for Lesbiske og Homofile (LLH) vil vi rette søkelyset på situasjonen for LHBTIQ-personer i Øst-Europa og land som grenser til Europa. En utvalg av filmer og diskusjoner vil lede publikum gjennom historier hvor menneskerettigheter blir utfordret, så vel som aktivisme som finner sted i land som Russland, Tyrkia, Litauen og Ukraina, i tillegg til flere andre. 

I panelet vi har valgt å kalle ”Talk where you can’t talk” utforsker vi på hvilke måter aktivister i LHBTIQ-miljøene kan bruke filmfestivaler og andre kulturarrangementer som en plattform for å utrykke seg og styrke samhold. Hva kan man oppnå på slike arrangementer, særlig da gjennom filmvisninger, som andre offentlige arrangementer ikke kan? Hvilke taktiske midler bruker autoriter og hatgrupper mot slike arrangementer? Og på hvilke måter kan internasjonale festivaler, organisasjoner, kulturelle institusjoner og individer støtte de som kjemper for frihet og like rettigheter?

Den stadig svekkede situasjonen for LHBTIQ-personer i Øst-Europa og EUs naboland har fått mye internasjonal oppmerksomhet de siste årene. Innførsel av, og forslag om forbud mot såkalt ”propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner” har inspirert internasjonale kampanjer fra både organisasjoner og individer. Bilder fra angrep på offentlige arrangementer har gått verden rundt. Debatter har blitt organisert, og filmer produsert og vist for fullsatte kino- og konferansesaler. Og mens offentlig forfølgelse av LHBTIQ-personer øker, fortsetter hatgrupper og individer å rette sitt sinne mot disse personene og deres arrangement. Homofobi blant vanlige innbyggere øker, hvilket gjør aktivisme til en mer brennende nødvendighet enn på lenge.

LHBTIQ-miljøets strategier og initiativer forandrer seg kontinuerlig, og må tilpasse seg de truslene og utfordringene de utsettes for. Til tross for forandringer har organisering av kulturelle festivaler og begivenheter vært en konstant måte for protester og aktivisme. Vi ønsker å gjøre vårt 25-års jubileum til en plattform for å diskutere viktigheten av film og kultur innen menneskerettighetsbevegelsen.  

Panelsamtalen vil foregå på engelsk

English / Engelsk

Talk Where You Can't Talk
Film og kultur i kamp for menneskerettigheter

In cooperation with the Norwegian Helsinki Committee (NHC) and The Norwegian LGBT Organization (LLH), we will shed light on the human rights situation for LGBTIQ people living in Eastern Europe and countries in Europe’s neighboring regions. A variety of films and discussions will take our audience through diverse examples of the human rights challenges as well as the activism carried out by LGBTIQ activists in in countries such as Russia, Turkey, Ukraine, Turkmenistan and Lithuania.
In what way do activists within the LGBTIQ movement use film festivals and other cultural events as means of activism and community building? What can be achieved with cultural events, and in particularly films, that other public events can’t? How are authorities and hate groups targeting these same events? And how can international festivals, organizations, cultural institutions and individuals support the people fighting for equality and freedom at the front line?

The deteriorating situation for LGBTIQ people in Eastern Europe and other EU neighboring regions has gained widespread attention internationally in the recent years. Adoption of, and proposed prohibitions of so-called “propaganda of nontraditional sexual relations” have inspired international campaigns from both organizations and individuals. Pictures from attacks on public events have gone viral. Debates have been organized, and films produced and screened to crowded conference halls and theatres. And while government persecution of LGBTIQ people grows, hate groups target LGBTIQ individuals and events, and public homophobia and transphobia is rising, the activist movement is as vivid as ever. The LGBTIQ community’s strategies and innovative attempts at gaining attention change rapidly - in line with how they are targeted. Although taking on new forms, organizing cultural festivals and events has been a constant means of protest and activism, and we want to use our 25th anniversary as a platform to discuss the significance of film and culture within the human rights movement.

The panel will be held in English

Program:

Welcome by Lene Wetteland
Head of the Russia department in The Norwegian Helsinki Committee

Olga Larina “Side by Side – the invincible LGBT film festival?”
Side by Side International Film Festival St. Petersburg

Olena Shevchenko “Queer activism and culture in the middle of Ukraine’s crisis”
Head of the LGBTIQ NGO “Insight” and organizer and jury member of Ukrainian and international festivals

Bilge Taş “Creating a queer/cultural space in Turkey””
Director of the Turkish LGBT film festival “Pink Life QueerFest”

Augustas Čičelis "Prides, EuroPrides and need for Queer culture in the Baltics"
Manager of Vilnius LGBT* Festival Kreivés and the LGBT organization "In Corpore"

Moderated discussion by Jon Martin Larsen (Board member, LLH)

World premiere of the short film
"Turkmenistan: Outlawed Homosexuality"
Introduced by the Turkmen human rights activist and journalist Ruslan Myatiev

An independent film festival is nothing but a dream scenario in Turkmenistan, and we are particularly proud to be able to screen "Turkmenistan: Outlawed Homosexuality". This film features the story of a young man that was imprisoned because of his sexual orientation. It also shows unique video shots from a police station in Ashgabat, clippings that reveal the regime’s real attitude toward LGBTIQ people. The film is supported by the Norwegian Helsinki Committee.

Tuesday 15. September 2015 kl. 17:00


Gjester / Guests in attendance