Norsk / Norwegian

ART(+)VALUES(in)PORN

​Oslo/Fusion har i år utvidet fokus på filmer med seksuelt eksplisitt innhold. 

Vi har sett en imponerende økning i produksjonen av Alt Porn, eller alternativ porno, i løpet av kort tid, både i kvalitet og kvantitet. Det er en positiv utvikling som er inspirerende å følge på flere områder: det er stor tematisk variasjon og bredere mangfold, økt kunstnerisk eksperimentering, og positive fremstillinger av aktører foran kamera. 

Pornografi som filmsjanger er det mange som kjenner langt bedre enn de kanskje vil eller tør innrømme, men vi er opplært til å fnyse av den type ”snusk” og stemple alt som kvinneundertrykkende. Aller helst skal det ikke snakkes om. 

Den tillærte skammen over noe så naturlig som seksualitet vil videreføres i generasjoner om vi fortsetter å skyve seksualiteten under teppet og overlate undervisningen til internett. Sex er daglig brukt som et salgstriks i medier og i markedsføring, men måten det presenteres på er med på å skape usikkerhet rundt vår personlige seksualitet, kroppsbilde og selvfølelse.

Sex kan være vakkert, vått og veldig gøy, du kan få det hardt eller mykt, med vanilje på eller varierende smaker innen kink. Det kan nytes alene, i tosomhet eller i grupper – men uansett hva man liker så er det viktig å være sexpositiv, skape trygghet, og huske at det ikke finnes en fasit over ”rett og galt” - så lenge det er samtykkende.

Alt Porn er sexpositivt og feirer mangfoldet av kjønn, identitet, legning og kropp. Aktørene både foran og bak kamera har en åpen dialog, og resultatet er filmer hvor opplevelsene foran kamera er autentiske, med en positiv og oppbyggende effekt. 

Dette er filmer som ikke er strømlinjeformet eller overpolert, men har ”ekte” mennesker i reelle situasjoner på steder de ønsker å være. Filmene kan være humoristiske, politiske, og informative, men alle er med på å bryte ned fordommer, ofte med en lekenhet både i innhold og filmatisk uttrykk. 

Gjestene vi har invitert har alle etablert seg som store navn innenfor AltPorn-genren, men på hvert sitt vis utforsker og utfordrer de hva vi vil stemple som pornografisk. Med åpent sinn, klare ideer om innhold og bruk av varierte teknikker, overlapper eller viskes skillet mellom kunst og porno ut, og dette er ett av aspektene vi ønsker å belyse i denne serien med filmvisninger og samtaler med filmskaperne.

AltPorn er fremdeles et nytt begrep for mange, derfor vil vi i løpet av festivalen vise en rekke filmer med ulik tematikk som vi håper vil glede, inspirere og informere – og forhåpentligvis også utfordre. 

English / Engelsk

ART(+)VALUES(in)PORN

This year we have expanded our focus on films with sexually explicit content. There’s been an impressive increase in the production of Alt Porn, or alternative porn, over the last few years, a positive development which is inspiring on several levels: variation in themes, increased diversity, artistic expressions, and positive representations.

Porn is a film genre most of us are very familiar with, but we are taught to regard it as ”filth” and label it oppressive to women. But the best thing is to not talk about it at all.

The shame projected on us over something as natural as our sexuality, will be passed on for generations if we continue to sweep it under the rug, and it to the internet to take care of sexual education.

Sex is a great marketing tool, but the way it’s presented reinforces feelings of insecurity when it comes to our sexuality, body image and self worth.

Sex can be beautiful, wet and fun, rough or soft, vanilla flavored or a variety of tastes in kink. You can enjoy it alone, with a partner or in group settings, but regardless of your preference it’s important to be sex positive, create a safe space, and remember there are no rights or wrongs as long as the sex is consensual.

AltPorn is sex positive, it welcomes and celebrates diversity in gender, identity, orientation and bodies. There’s an open dialogue between cast and crew, resulting in authentic experiences on camera with a positive and empowering effect. These are real people, often in real situations, in films which can be as funny as they are political, with a playfulness in both content and visual expressions - but all contributing to battle prejudice and false impressions.

Our featured filmmakers and guests, Gala Vanting, Colby Keller, and Antonio Da Silva, are all established names in the industry, each with their unique approach and vision as they explore and challenge common perceptions of films labelled ”pornography”.

With open minds, clear visions and experimenting with visuals and techniques, the line between porn and art overlap or blur, and this is one aspect we wish to address in this series of screenings and discussions.

We hope this selection of films and presentations will be a source of joy, inspiration and information, as well as challenge our perceptions.

Thursday 17. September 2015 kl. 19:00


Gjester / Guests in attendance