Medlem av
Spillefilmjury

Member of
Feature film jury

Sveinung Wålengen
Filmviter & skribent / Film expert & writer

Norsk / Norwegian

Sveinung Wålengen er filmviter og skribent. Han er for tiden fast skribent for nettmagasinet Montages og er tidligere kinosjef i Ås. Han har en mastergrad i filmvitenskap fra NTNU, hvor han skrev om Michelangelo Antonioni og Terrence Malick’s bruk av landskap og byer i filmene sine. 

Under studietiden var han også svært aktiv i NTNU’s studentavis Under Dusken. Han er i tillegg fast bidragsyter i Natt & Dag, og har snakket om film og tv i Kulturhuset på NRK P2.

English / Engelsk

Sveinung Wålengen is a writer and film expert. He formerly ran the local cinema in Ås, and is currently a staff writer for the online film magazine Montages. He has a Masters degree in Film Studies from NTNU, where his thesis explored the films of Terrence Malick and Michelangelo Antonioni, and their use of landscapes and cityscapes. 

As a student he was active in the student paper Under Dusken. He is also a contributing writer for Natt&Dag magazine, and discussed film and television on NRK Radio P2’s Kulturhuset.