Olga Larina
Aktivist / Activist

Norsk / Norwegian

Olga Larina ble offisielt en LHBT-aktivist i 2012, og har siden april 2013 arbeidet som frivillig for Side By Side International LGBT Film Festival i St. Petersburg, hvor hun i juli i år ble fast ansatt og nå er en del av festivalens faste stab. Hun deltar sjelden i gateprotester da hun foretrekker å snakke med mennesker individuelt for å forklare farene ved homofobi og hvorfor homoseksualitet verken er en sykdom eller synd.

Hun er sterk i troen på filmens kraft i arbeidet, da man lettere kan få skapt empati med en films karakterer. LHBT-personer blir da ekte personer med reelle problemer, i motsetning til abstrakte fremmede i grupper som man vanskelig kan få en relasjon til

English / Engelsk

Olga Larina became an LGBT activist in 2012. She joined Side By Side Int. LGBT Film Festival as a volunteer in April 2013, where she became a full-time staff member in July this year. She rarely participates in public protests as she prefers to talk to people face to face, to explain the dangers of homophobia and how homosexuality is not a disease or a sin.

She is a firm believer in the power of film and how it makes it easier for people to empathize with characters. LGBT people become real people with real problems, as opposed to groups of people who become abstract strangers and harder to relate to.

Olga er med på / Olga is attending

15 Sep

Film og kultur i kamp for menneskerettigheter
Talk Where You Can't Talk

Tuesday 15. September 2015 17:00

​I samarbeid med Den Norske Helsingforskomité og Landsforeningen for Lesbiske og Homofile (LLH) vil vi rette søkelyset på situasjonen for LHBTIQ-personer i Øst-Europa og land som grenser til Europa.

Film og kultur i kamp for menneskerettigheter
Talk Where You Can't Talk

Tuesday 15. September 2015 5:00 pm

In cooperation with the Norwegian Helsinki Committee (NHC) and The Norwegian LGBT Organization (LLH), we will shed light on the human rights situation for LGBTIQ people living in Eastern Europe and countries in Europe’s neighboring regions.