Olena Shevchenko
Menneskerettighetsaktivist / Human Rights Activist

Norsk / Norwegian

Olena Shevchenko er en menneskerettighetsaktivist fra Ukraina, med fokus på LHBT- og kvinnerettigheter. Hun sitter i styret for Insight, en organisasjon som jobber for likhet for LHBTIQ-personer i Ukraina. Insight er unik i LHBTIQ landskapet på grunn av sin inkluderende og feministiske tilnærming, de arbeider med aktivisme på grasrotnivå, og er i tillegg til en viktig stemme både nasjonalt og internasjonalt.

Insight organiserer også Festval Rivnosti, en årlig festival i Kiev med fokus på likhet og kultur.

Olena satt i år i LHBT-juryen for Sunny Bunny ved Ukrainas Molodist Internasjonale filmfestival i år, hvor en visning ble angrepet og endte med at den tradisjonsrike kinoen Zhovten brant til grunnen . Hun deltok også i protestene i Kiev sist vinter, hvor hun blant annet organiserte en kvinnebrigader og kjempet for et feministisk perspektiv på den politiske krisen.

Som forfatter står hun bak flere publikasjoner, blant dem to rapporter på studier av rettigheter for trans*personer.

English / Engelsk

Olena Shevchenko is a human rights defender from Ukraine whose focuses are LGBT rights and women’s rights. She is chairperson of Insight, an organization working for equality for LGBTQI people in Ukraine. Insight is unique among other LGBTQI organizations because of its inclusiveness and feminist approach. It is a grass root activist organization as well as significant advocacy contributor both nationally and internationally.

Olena was part of the jury selecting the winner of the best LGBT film during the Ukrainian international film festival Molodist, where the movie theaters Zhovten was attacked and set on fire during one of the screenings. Insight is also the leading organization organizing “Festval Rivnosti», an annual cultural equality festival in Kyiv.

She was part of the protests in Kyiv last winter, where she among other things organized women’s brigades and pushed for a feminist perspective on the political crisis. She is the author of several publications, among them two research reports on transgender rights.

Olena er med på / Olena is attending

15 Sep

Film og kultur i kamp for menneskerettigheter
Talk Where You Can't Talk

Tuesday 15. September 2015 17:00

​I samarbeid med Den Norske Helsingforskomité og Landsforeningen for Lesbiske og Homofile (LLH) vil vi rette søkelyset på situasjonen for LHBTIQ-personer i Øst-Europa og land som grenser til Europa.

Film og kultur i kamp for menneskerettigheter
Talk Where You Can't Talk

Tuesday 15. September 2015 5:00 pm

In cooperation with the Norwegian Helsinki Committee (NHC) and The Norwegian LGBT Organization (LLH), we will shed light on the human rights situation for LGBTIQ people living in Eastern Europe and countries in Europe’s neighboring regions.