Michiel Thomas
Regissør / Director

Norsk / Norwegian

Michiel Thomas er en 29-årig dokumentarfilmskaper opprinnelig fra et lite sted utenfor Brüssel i Belgia. Siden 2008 har han vært bosatt i Los Angeles, hvor han har vært involvert i en rekke nasjonale og internasjonale tv-produksjoner på de høyeste nivåer innen politikk, sport og Hollywood. Han har selv bakgrunn som profesjonell basketballspiller i Belgia, en periode hvor han selv fornektet sin egen legning. 

Game Face, som han også har produsert, er hans spillefilmdebut som regissør.

English / Engelsk

Michiel Thomas is a 29 year-old documentary filmmaker originally from just outside Brussels, Belgium. Since moving to Los Angeles in 2008, he’s been involved in numerous national and international TV productions of the highest stage from politics, Hollywood and sports. He has a background as a professional basketball player in Belgium, where he himself felt compelled to deny his own sexuality.

Game Face, which he also produced, is Thomas’ feature length directorial debut.

Michiel er med på / Michiel is attending

15 Sep

Film: Game Face
Gjester: Michiel Thomas, Fallon Fox, Terrence Clemens

Tuesday 15. September 2015 19:00

Regissør Michiel Thomas, Fallon Fox og Terrence Clemens vil være tilstede.

Film: Game Face
Guests: Michiel Thomas, Fallon Fox, Terrence Clemens

Tuesday 15. September 2015 7:00 pm

​​Director Michiel Thomas, Fallon Fox and Terrence Clemens will attend.