Fallon Fox
Mixed Martial Arts utøver / Mixed Martial Arts Fighter

Norsk / Norwegian

Fallon Fox er en profesjonell Mixed Martial Arts-utøver, spesialisert innen Brasiliansk Jiu Jitsu, wrestling og Muay Thai. Hun begynte treningen i 2008 og har i dag en rekord på 5-1-0. 

I 1996 lot Fox seg verve som Operations Specialist i USA marinekorps, og ble etter 4 års tro tjeneste dimittert som OS av 2. klasse. I 2006 gjennomgikk hun kjønnsbekreftende behandling og kunne endelig oppleve at hennes indre identitet og fysiske form var i samsvar. 

I tillegg til konkurranser er Fallon engasjert som fordragsholder for å dele sin personlige historie, hvordan MMA og andre former for kontaktsport kan styrke kvinner, og hvorda alt henger sammen i hennes feministiske perspektiv.

English / Engelsk

Fallon Fox is a professional Mixed Martial Arts Fighter specializing in the art of Brazilian Jiu Jitsu, Wrestling, and Muay Thai. She began training in 2008 and currently has a record of 5-1-0.  In 1996 Fallon joined the United States Navy as an Operations Specialist, served honorably for four years, and ended her service as an Operations Specialist second class. Fallon physically transitioned from male to female in 2006, finally matching up her inner identity with her physical form.

In addition to competing, Fallon is pursuing speaking engagements to tell her story, share how Mixed Martial Arts and other contact sports can empower women of all stripes, and how all of this fits within her perspective as a feminist.

Fallon er med på / Fallon is attending

15 Sep

Film: Game Face
Gjester: Michiel Thomas, Fallon Fox, Terrence Clemens

Tuesday 15. September 2015 19:00

Regissør Michiel Thomas, Fallon Fox og Terrence Clemens vil være tilstede.

Film: Game Face
Guests: Michiel Thomas, Fallon Fox, Terrence Clemens

Tuesday 15. September 2015 7:00 pm

​​Director Michiel Thomas, Fallon Fox and Terrence Clemens will attend.