Medlem av
Kortfilmjury

Member of
Short film jury

Daniel McIntyre
Filmskaper & kunstner / Filmmaker & artist

Norsk / Norwegian

Daniel McIntyre er en kunstner som jobber hovedsakelig film for å skape verk rundt minner, identitet og historie. Gjennom manuell eksperimentering med kjemiske prosesser og teknikker, er hans kunstform forankret i fysisk manipulasjon for å endre billedmateriale. 

Etter endt utdannelse ved York Universitet i 2009, har han laget prisvinnende filmverk som har vært utstilt og vist verden rundt, blant annet i Oberhausen Kurzfilmtage, Jihlava International Documentary Film Festival, Cinémathèque québécoise, The British Film Institute, og The Istanbul Modern. 

Han har også vært i juryer for Queer Lisboa, MIX Copenhagen, og Canada Council for the Arts. For tiden holder han på med undersøkelser for ”Elder”, en eksperimentell dokumentar om vikinger, genetiske linjer og fenomenologi.

English / Engelsk

Daniel McIntyre is an artist working primarily with film to create work about memory, identity and history. Through experimentation with hand processing and curation, his art practice is rooted in physical manipulation of materials to alter image creation. 

Since graduating from York University in 2009, he has been creating award-winning film work and exhibiting worldwide including Oberhausen Kurzfilmtage, Jihlava International Documentary Film Festival, Cinémathèque québécoise, The British Film Institute, and The Istanbul Modern, in addition to serving on juries for Queer Lisboa, MIX Copenhagen, and Canada Council for the Arts. He is currently researching for Elder, an experimental documentary focusing on Vikings, genetic lineage and phenomenology.

Daniel er med på / Daniel is attending

12 Sep

Film: Daniel McIntyre's Lion 1– 7
Daniel McIntyre's Lion 1–7

Saturday 12. September 2015 15:00

Regissør og jurymedlem Daniel McIntyre vil i etterkant møte video- kunstner og jurykollega Sabina Jacobsson for en samtale og Q&A. 

Film: Daniel McIntyre's Lion 1–7
Daniel McIntyre's Lion 1–7

Saturday 12. September 2015 3:00 pm

Director and juror Daniel McIntyre will meet video artist and co-juror Sabina Jacobsson for a post screen- ing discussion and Q&A. ​