Medlem av
Dokumentarjury

Member of
Jury documentaries

Brita Møystad Engseth
Filmkritiker & forfatter / Film critic & writer

Norsk / Norwegian

Brita Møystad Engseth er utdannet kultur- og medieviter fra Høyskolen i Stavanger (nå Universitetet i Stavanger) og er filmviter fra Universitetet i Stockholm. Hun har lang erfaring som filmkritiker, forfatter og programleder for tv og radio

English / Engelsk

Brita Møystad Engseth has degrees in Culture and Media Science from the University of Stavanger and Film Studies from Stockholm University. She is an experienced film critic, writer, and host for radio and television programmes.