Bilge Taş
Leder for Pink Life QueerFest / Director of Pink Life QueerFest

Norsk / Norwegian

Bilge Taş er leder for Pink Life QueerFest i Ankara, en festival hun var med å starte i 2011 og utvidet til Istanbul. Hun har erfaring fra en rekke filmfestivaler, blant annet Flying Broom International Women’s Film Festival, Festival on Wheels, Ankara International Film Festival og !f Independent Film Festival, og har organisert Turkish Film Weeks i Warsawa, Athen og Wien.

For tiden er hun ved University of St Andrews’ Institute for Global Cinema and Creative Cultures hvor hun utforsker filmfestivalers posisjon i Tyrkias komplekse kulturindustri. Bilge programmerer også for andre festivaler, med spesialinteresse for kvinne- og queer-kultur.

English / Engelsk

Bilge Taş is the director of Pink Life QueerFest in Ankara, a festival she also co-founded in 2011 and expanded this year to include Istanbul. She has experience from numerous film festivals, including Flying Broom International Women’s Film Festival, Festival on Wheels, Ankara International Film Festival and !f Independent Film Festival, as well as organizing Turkish Film Weeks in Warsaw, Athens and Vienna.

She’s currently attending Edinburgh’s University of St Andrews’ Institute for Global Cinema and Creative Cultures, working on a study to explore the position of film festivals in the complex structure of Turkey’s culture industries. Bilge is also a programming consultant for other film festivals, with a special interest in women’s and queer film festivals.

Bilge er med på / Bilge is attending

15 Sep

Film og kultur i kamp for menneskerettigheter
Talk Where You Can't Talk

Tuesday 15. September 2015 17:00

​I samarbeid med Den Norske Helsingforskomité og Landsforeningen for Lesbiske og Homofile (LLH) vil vi rette søkelyset på situasjonen for LHBTIQ-personer i Øst-Europa og land som grenser til Europa.

Film og kultur i kamp for menneskerettigheter
Talk Where You Can't Talk

Tuesday 15. September 2015 5:00 pm

In cooperation with the Norwegian Helsinki Committee (NHC) and The Norwegian LGBT Organization (LLH), we will shed light on the human rights situation for LGBTIQ people living in Eastern Europe and countries in Europe’s neighboring regions.