Augustas Čičelis
Aktivist / Activist

Norsk / Norwegian

Augustas Čičelis er en aktivist fra Vilnius, Litauen. Han er i dag leder for LHBT*festivalen Festival Kreivės i Vilnius. Han er også ansvarlig for andre aktiviteter gjennom In Corpore, en forening som hovedsakelig fokuserer på LHBT*-kultur og emosjonell velvære.

Augustas har utdannelse innen kjønnsstudier og sosialarbeid, og har vært involvert i både nasjonal og internasjonal aktivisme og menneskerettighetskamp siden 2006.

Han er også ekspert og koordinator for Center for Equality Advancement, en ikke-statlig menneskerettsorganisasjon, og er frivillig som støttekontakt med opplæringsansvar for Litauens nasjonale hjelpelinje, Youth Line.

English / Engelsk

Augustas Čičelis is an activist from Vilnius, Lithuania, currently managing Vilnius’ LGBT* Festival Kreivės” and other activities of the association “In Corpore”, mainly focusing on LGBT* culture and emotional well-being.

With degrees in gender studies and social work, Augustas has been involved in national as well as international LGBT* activism and human rights movement since 2006.

He is also an expert and coordinator at the Center for Equality Advancement, a human rights NGO, as well as an emotional support volunteer and trainer at Lithuania’s national helpline, Youth Line.

Augustas er med på / Augustas is attending

15 Sep

Film og kultur i kamp for menneskerettigheter
Talk Where You Can't Talk

Tuesday 15. September 2015 17:00

​I samarbeid med Den Norske Helsingforskomité og Landsforeningen for Lesbiske og Homofile (LLH) vil vi rette søkelyset på situasjonen for LHBTIQ-personer i Øst-Europa og land som grenser til Europa.

Film og kultur i kamp for menneskerettigheter
Talk Where You Can't Talk

Tuesday 15. September 2015 5:00 pm

In cooperation with the Norwegian Helsinki Committee (NHC) and The Norwegian LGBT Organization (LLH), we will shed light on the human rights situation for LGBTIQ people living in Eastern Europe and countries in Europe’s neighboring regions.