Norsk / Norwegian

The Duke of Burgundy

​Den forsiktige Evelyn ankommer huset til Cynthia og venter tålmodig utenfor døren. Cynthia er en kjølig og svært bestemt arbeidsgiver, som gir Evelyn korte instrukser om hvordan huset skal rengjøres.

Evelyns minste bevegelse iakttas nøye, og spenningen i rommet avslører etterhvert at dette er et uvanlig forhold mellom arbeidgiver og ansatt.

Evelyn blir satt til å vaske silkeundertøy, men når Cynthia oppdager at én truse er glemt er det med kontrollert raseri hun fører Evelyn inn på badet, og bak lukkede dører blir avstraffelsen utført – med en metode som forklarer hvorfor Cynthia drikker så mange glass med vann…

Peter Stricklands (”Berberian Sound Studio”) tredje spillefilm er lagt til en tidløs verden utelukkende bestående av kvinner - alle med en interesse for entomologi, læren om insekter. Med ”The Duke of Burgundy” serverer han en opplevelse for alle sanser med en fantastisk visuell estetikk og realistiske skildringer av følelsesmessige og seksuelle konflikter, perfekt akkompagnert til musikk av Cat’s Eyes. 

En av årets beste filmer, som  må oppleves på stort lerret.

English / Engelsk

The Duke of Burgundy

The cautious Evelyn approaches a house and waits patiently by the front door. Cynthia is a cold and assertive employer who gives Evelyn stern instructions about her chores. Evelyn’s every move is carefully observed, and the tension in the room reveals that this is more than an employer/employee relationship. Evelyn is told to wash silk undergarments, but when Cynthia discovers that one pair of panties have been forgotten, Evelyn is lead to the bathroom, and punished behind the closed door - in a way that explains why Cynthia has been drinking so many glasses of water...

Peter Strickland’s (“Berberian Sound Studio”) third feature is set in a timeless world consisting solely of women – all with a fascination for entomology; the study of insects. With “Duke of Burgundy” he gives us an experience for all the senses with striking visuals and realistic portrayals of emotional and sexual conflicts, perfectly accompanied by music from Cat’s Eyes.

One of this year’s best films, and a must see on the big screen.

Bilder / Stills

 

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings