Norsk / Norwegian

Stories of Our Lives

​Medlemmer av det multi-kunstneriske kollektivet The NEST brukte flere måneder på å samle historier fra unge LHBTI mennesker i Kenya – om deres opplevelser og liv i et land som fremdeles preges av ekstrem homofobi. Basert på hundrevis av anonyme intervjuer laget de fem kortfilmer som gir innsikt i den nåværende situasjonen og problemene disse unge møter. 

Disse korte nedstrippede scenene er presentert av regissør Jim Chuchu på en skarp, poetisk måte med svart-hvitt bilder og et stemningsfullt soundtrack. Episodene omhandler temaer som identitet, viljestyrke, tvungen heteroseksualitet og kampen for aksept. Til tross for at filmen er nektet offentlig visning i Kenya, er medlemmene av THE NEST fast bestemt på å fortsette sin kamp for anerkjennelse. Filmen var en stor suksess på Berlinale Internasjonale Filmfestival og har fått verdensomspennende oppmerksomhet.

English / Engelsk

Stories of Our Lives

Members of the multi-disciplinary art collective The NEST spent several months travelling Kenya collecting stories of young LGBTI people – stories about their experiences and their lives in a country that is still extremely homophobic. Based on countless anonymous interviews, they developed five screenplays for short films which provide an insight into the current situation and the problems of these sexually marginalised young people.

These short, unadorned scenes are presented by director Jim Chuchu in crisp, poetic black-and-white images and accompanied by a measured soundtrack. The episodes address topics such as the search for identity and self-determination, enforced heterosexualisation and the struggle for acceptance. In spite of the film being banned from public screenings in Kenya, the members of The NEST are determined to continue their struggle for recognition.

Norsk / Norwegian

Noen ord fra Skeiv Verden

​ Skeiv Verden er en organisasjon som arbeider for å styrke rettighetene og levekårene til LHBTQ-personer med minoritetsbakgrunn. Vi tilbyr sosiale møteplasser, veiledning og samtaler, i tillegg til å drive utadrettet informasjonsvirksomhet og holdningsutfordrende arbeid som fremmer mangfold og inkludering.

Skeiv film har en viktig rolle i organisasjonens arbeid, blant annet gjennom filmkvelder for nettverket vårt, og visninger i ungdomsgruppen og kvinne- og transgruppen vår. Filmvisningene bidrar til å sette søkelys på ulike spørsmål som er relevante for målgruppen vi arbeider med. I tillegg kan de virke inspirerende og samlende, og tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. De siste årene har vi også tatt med ungdomsgruppen og kvinne- og transgruppen på Skeive Filmer.

På årets Oslo/Fusion er Skeiv Verden vertskap for ”Stories of Our Lives”, en film som belyser skeive erfaringer i Kenya. Filmen er et godt eksempel på hvordan filmmediet kan skape rom for fortellinger som ofte blir forsømt eller ekskludert. Skeiv Verden ønsker en økt synliggjøring av LHBTQ-personer med minoritetsbakgrunn i filmverdenen – både av dokumentasjonshensyn og som et verktøy i utfordringen av status quo.

English / Engelsk

A Few Words From Queer World

Queer World is an organization working to strengthen the rights and conditions of LGBTQ people with a minority background. We offer a platform to meet socially, and offer guidance, in addition to our outwards work in distribution of information to change common perceptions and promote diversity and acceptance.

Queer World is a presenting partner for this screening of “Stories of Our Lives”. This is a good example of how film as a medium can create a space for stories often neglected or excluded. Queer World’s wish is an increased visibility of LGBTQ people with minority backgrounds – both as a way of documentation, and as a tool in challenging the status quo.

- Nora Mehsen
Skeiv Verden / Queer World
www.skeivverden.no

Bilder / Stills

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings