Norsk / Norwegian

Demning

Demning forteller historien om to unge menn, Jørgen og Joachim, som har hatt en one night stand. Jørgen inviterer Joachim med ut på tur over vidda, en invitasjon som overrasker og gjør Joachim usikker på hva Jørgen er ute etter og egentlig vil med ham. 

Underveis kommer det gradvis til overflaten at noen har en skjult agenda – og det som startet lystig med gjensidig tiltrekning og nysgjerrighet går over til å bli noe mye mer alvorlig…

English / Engelsk

Dam

Dam is the story of Jørgen and Joachim, two young men who just met and had a one night stand. Jørgen invites Joachim along on a hike, an invitation that takes Joachim by surprise and makes him question Jørgen’s motives.

Eventually it will be revealed that someone has a hidden agenda, and what started out on a light note with mutual attraction and curiosity turns into something much more serious…

Bilder / Stills

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings