Norsk / Norwegian

Oslo/Fusion presenterer:
Gala Vanting

GALA VANTING er en prisvinnende produsent av erotisk film, sexarbeider, lærer, nytelsesaktivist og erotisk fantasist. Med inspirasjon fra en variert bakgrunn innen seksualitetfeltet har hun en queer-feministisk innfallsvinkel til sitt virke. Sentralt i alt dette er grunnverdien av intimitet og demokratiseringen av sexy.

Hun er interessert i alle aspekter av seksualitet, og ser dette som sitt arbeid/liv og livsverk. Et av områdene rundt seksualitet som fascinerer, tenner og løfter henne mest er BDSM og kink, og som sexarbeider gir hun andre mulighet til å dele sine egne fetisjer, perversjoner og nytelser i et trygt, diskret og kreativt rom.

Hennes produksjonsselskap Sensate Films lager erotisk media av høy kvalitet for nett, lerret og trykk, med en filosofi som verdsetter prosess over produkt, estetisk respekt for mangfold av menneskelig intimitet, og ulike hybrider i fortellerstil - fantasi og dokumentar, det bevisste og det ubevisste, samt de mange ulike former for hva som er ”ekte”.


sensatefilms.com


English / Engelsk

Oslo/Fusion presents:
Gala Vanting

GALA VANTING is an award-winning erotic film producer, sex worker, educator, pleasure activist, and erotic imaginist. She draws from a diverse background in the sexuality field and brings a queer feminist approach to her work. Central to all of this is the core value of intimacy and the democratization of sexy.

She is interested in sexuality in all of its facets, and regards this as her work/life, her life’s work. One of the realms of sexuality that most fascinates, excites, and elevates her is BDSM and kink, and as a sex worker she offer others an opportunity to share their own fetishes, perversions and pleasures in a safe, discreet, and creative space.

Her production company Sensate Films produce premium-quality erotic media for web, screen, and print, with a philosophy that values process over product, aesthetic reverence for diverse forms of human intimacy, and hybridized modes of storytelling - blending fantasy with documentary, the self-conscious with the un-conscious, and the many shapes of the ‘real’.

Bilder / Stills

 

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings