Norsk / Norwegian

Oslo/Fusion presenterer:
Daniel McIntyre's Lion 1–7

​​LION er en semibiografisk dokumentarserie i dagbok-form hvor fortelleren presenterer sin innfallsvinkel på dagens ettervirkninger fra Tsjernobyl-katastrofen i Ukraina.

Serien utforsker konsekvenser av radioaktiv stråling gjennom syv kortfilmer, samtidig som den tar opp en families følelsesmessige kaos, sorg og frykt over en matriarks ferd mot døden.

Konseptuelt laget som et “filmalbum” som navigerer mellom radioaktivt nedfall og en jentes ungdomstid, en drøm før døden, stråling som en årsak og kur for kreft, maskulint overmot, feminin besettelse, en reise til Tsjernobyl etter matriarkens død, samt ødeleggelsen av minner.

Forarbeidet ble utført i Tsjernobyl og filmet på 16mm, deretter manipulert manuelt med mørkeromsteknikker for å gjenskape effekten av stråling på film. Resultatet er en unik filmopplevelse bestående av minner, historie, popkultur og tekniske eksperimenter som skaper visuelle representasjoner av usynlige krefter.

English / Engelsk

Oslo/Fusion presents:
Daniel McIntyre's Lion 1–7

LION is a semi-autobiographical and diary-style documentary series presenting the narrator’s approach to the present day repercussions and aftermath of the Chernobyl disaster in Ukraine. Lion explores the consequences of radiation through seven short films, while tackling the emotional turmoil, grief and fear associated with the decline and death of a family’s matriarch.

Conceptually arranged into a film "album", these seven works navigate atomic fallout and a girl’s adolescence, a dream before death, radiation as a cause and cure for cancer, masculine bravado, feminine obsession, a trip to Chernobyl amongst the death of a matriarch, and the destruction of memory. 

"Lion" is a series of films created on 16mm and hand processed with darkroom techniques that mimic the effects of radiation on film. Researched in Chernobyl, the series is a product of memories, history, pop culture and technical experiments to create visual representations of invisible forces.​

Bilder / Stills

 

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings