Norsk / Norwegian

The Second Sex
The Second Sex

​Som kvinne møter Gizem på mange utfordringar i Istanbul – byen der den eine sida av gata består av det tradisjonelle Tyrkia, medan den andre ber preg av det vestlege. Gjennom moderne dans uttrykkjer ho brutalt ærlege kjensler og fordommar frå andre. Filmen handlar om å finne seg sjølv i ein kaotisk kvardag.

English / Engelsk

The Second Sex
The Second Sex

As a woman, Gizem deals with many challenges living in Instanbul – The city where one side of the street is traditional Turkish, and the other is influenced by the west. Through modern dance she expresses brutally honest feelings and prejudices from others. The film is about finding yourself in a chaotic life.

Bilder / Stills

 

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings