Norsk / Norwegian

Out in the Night

​En kveld i august 2006 var fire unge lesbiske venninner ute på byen i New Yorks homovennlige West Village, en kveld som endte i arrestasjon, rettssak og lange fengselsstraffer for ”gjengaktivitet”.

Etter å ha blitt antastet på gaten av en homofob mann som stadig ble mer aggressiv, eskalerte situasjonen til et gateslagsmål som endte med at mannen ble knivstukket.

Det som fulgte var en rettssak i et system som fra starten motarbeidet dem, hvor aktoratets bevismateriale ble akseptert uten spørsmål, mens avgjørende materiale i deres favør ikke engang ble overrakt retten.

Stilt overfor et ultimatum erklærte tre seg skyldige, men alle fire fikk fengselsstraffer.

Gjennom åpenhjertige og ofte humoristiske intervjuer på begge sider av fengselsmuren, snakker ”The Jersey Four” om oppvekst, vennskap, familie og kjærlighet, samtidig som de faktiske hendelser fra den fatale kvelden etter hvert kommer for en dag.

”Out In The Night” er et grotesk bilde av raseforskjeller i dagens USA, hvor fordommer er en avgjørende faktor i et rettssystem som skal beskytte alle borgere. En dokumentar om undertrykkelse og justismord, men samtidig et sterkt portrett av personlig integritet, styrke, kjærlighet og vennskapsbånd.

English / Engelsk

Out in the Night

A group of four young African American lesbians went out one August night in 2006, in NYC’s gay friendly West Village. An older man catcalled them, and after learning they were gay, he became violently confrontational, resulting in a fight where he got stabbed.

The women are rounded up and charged with gang assault, assault and attempted murder. From the start they were trapped in a judicial system working against them, with crucial evidence being withheld or ignored. Three of the women plead guilty, but all were convicted on gang related charges. In candid interviews we get to know The Jersey Four as they talk about their childhood, families and friendships, and we learn what really happened that fateful August night.

A grotesque portrait of racial differences, oppression and prejudices within a system designed to protect all citizens equally, but at the same time a display of integrity, personal strength, love and the strong bonds of friendship.

Bilder / Stills

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings