Norsk / Norwegian

Olya's Love

Hva hvis følelsene dine er ulovlig å ha? Spørsmålet er en kamp for Olya og Galiya, et lesbisk par som bor i Russland. Olya er en fighter og et aktivt medlem av det lokale LGBT-samfunnet. Galiya akter å ikke la politikk bestemme over livet hennes. Deres kjærlighet er solid, og de ønsker å få et barn sammen. Da de russiske myndighetene lanserer sin diskriminerende lov mot homoseksualitet, blir Olyas kamp større. Samtidig blir parforholdet satt på prøve. 

Dokumentarskaper Kirill Sakharnov følger de to protagonistene i deres hverdag som balanseres mellom offentligheten ute i gatene, og på den private hjemmebanen. Olya vil bli hørt, og vet selv at veien til et ekte demokrati, og til sin egen lykke, er en kamp hvor hvert skritt teller. I det store bildet er dette en historie om kjærlighet i en tid det finnes motstand.

English / Engelsk

Olya's Love

What if your emotions were illegal? This specific question is a struggle for Olya and Galiya, a lesbian couple who lives in Russia. Olya is a fighter and an active member of the local LGBT-society. Galiya refuses to let politics control her life. Their love is solid, and the want to have a baby together. When the Russian government launched their discriminating law against homosexuality, Olyas battle becomes even bigger. Her relationship with Galiya is also put to the test. 

Documentarist Kirill Sakharnov follows the two protagonists in their daily life, out in the street and in their private home. When during a demonstration a battling Olya persists in talking to a policeman who remains silent, then her voice seems to collide against Putin’s state apparatus; but still, she makes her voice heard. And she knows that for the path to true democracy, as well as to her own happiness, every step counts, literally.

Bilder / Stills

 

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings