Norsk / Norwegian

Love Hard

Love Hard er et dokumentar-portrett om BDSM og intimitet. Det hele begynte med et premiss om at BDSM, sett uten stigmatisering, er en måte å relatere til både seg selv og til andre, og gjennom innblikk i fem subjekters daglig- og kjærlighetsliv får vi et unikt, velformulert og gjennomtenkt perspektiv på hvordan kink kan fungere i våre liv – praktisert som kunstform eller for intimitet, som uttrykksform eller for forløsning, og som selvbekreftende eller selvutslettende handlinger.

Filmskaperne observerte subjektene både på avstand og på nært hold, og tilnærmet seg dem med varsomhet. Resultatet er en samling av ord, bilder og lyder som sammen viser BDSM fra et filosofisk, fysiologisk, kunstnerisk, følelsesmessig, seksuelt og historisk perspektiv.

Disse menneskene leker hardt og intenst, og den innsikten de formidler gjennom sine ”reiser til grenselandet for hva som er sosialt akseptert” er oppsiktsvekkende, og vil kanskje tilføre oss noe nytt i vårt syn på kjærlighet.

English / Engelsk

Love Hard

Love Hard is a work of docu-portraiture about BDSM and intimacy. In its inquiry into the loves and lives of 5 subjects, it presents unique, articulate, and thoughtful perspectives on how kink can function in our lives – as a practice of art or intimacy, as a mode of expression or release, as an iteration or an obliteration of self, as a way to play, a way to fuck, a way to love, a way to be ordinary.

It began with the premise that BDSM, viewed simply and without stigma, is a mode of relating – to oneself, to others, to the built and natural worlds. The filmmakers studied the subjects from a distance and up close, and approached them delicately. The result is a collection of words, images, and sounds which, when woven together, address BDSM from philosophical, psychological, physiological, artistic, sexual, emotional, and historical perspectives.

These people play hard and deeply, and the insights they gather in their ‘travels to the borderlands of what’s socially acceptable’ are revelatory, and perhaps have something to say to us about love.

Bilder / Stills

 

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings