Norsk / Norwegian

Game Face

​Denne dokumentaren forteller historien til idrettsutøverne Fallon Fox, den første trans*personen til å slåss profesjonelt i MMA (Mixed Martial Arts), og Terrence Clemen,s er en ung lovende basketballspiller som tilfeldigvis er homofil. Begge innser at å komme ut er viktig for egen integritet og sinnstilstand, men mangel på en klar plan og frykten for uforutsette konsekvenser dette kan ha for karriere og privatliv gjør dem engstelige og aktsomme. 

Både Fallon og Terrence er svært åpne om seg selv og sine liv, og gir oss innblikk i sine styrker og svakheter, og lar oss ta del i kampen. 

Denne filmens tematikk gjelder altfor mange idrettsutøvere generelt, hvor det å være åpen som lhbtiq-person ennå hører med til sjeldenhetene, og hvor motstanden innad kan være svært tøff både på amatørnivå og profesjonell idrett. 

English / Engelsk

Game Face

This documentary tells the parallel story of Fallon Fox, MMAs first trans* pro fighter, and Terrence Clemens, a young, ambitious and talented college basketball player in Oklahoma, who happens to be gay. Both realize that coming out will be necessary for their own sense of integrity and peace of mind, but the lack of a clear roadmap and the unpredictable consequences instill understandable anxiety and caution. 

Both Fallon and Terrence generously share their inner selves, their strengths and their vulnerabilities, and welcome us into their struggles.

The topics raised in this film apply to too many athletes in general, where being openly LGBTQ is still a rare occurance due to the harsh prejudice in the sports communities, on both amateur and professional levels.

Bilder / Stills

 

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings